2390000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+گرما240,000 تومان
+فشار و ویژگی مواد160,000 تومان
+حرکت‌ شناسی280,000 تومان
+دینامیک و کار و انرژی280,000 تومان
+نوسان و امواج360,000 تومان
+فیزیک اتمی و هسته‌ای160,000 تومان
+الکتریسیته ساکن280,000 تومان
+الکتریسیته جاری280,000 تومان
+مغناطیس و القا مغناطیسی240,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید