2390000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+ساختار اتم و جدول تناوبی - شناخت ترکیبات و مواد400,000 تومان
+استوکیومتری، موازنه و قانون گازها240,000 تومان
+اسید و باز280,000 تومان
+الکتروشیمی280,000 تومان
+محلول‌ها280,000 تومان
+شیمی آلی280,000 تومان
+ترمودینامیک و سنتیک320,000 تومان
+تعادل شیمیایی160,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید