990000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+گرما و قانون گازها120,000 تومان
+فشار و ویژگی موارد120,000 تومان
+حرکت شناسی150,000 تومان
+دینامیک ، نیرو و کار و انرژی210,000 تومان
+نوسان و موج210,000 تومان
+فیزیک اتمی و هسته‌ای60,000 تومان
+الکتریسیته ساکن90,000 تومان
+الکتریسیته جاری120,000 تومان
+مغناطیس و القا90,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید