990000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+ساختار اتم و جدول تناوبی240,000 تومان
+شناخت ترکیبات و مواد210,000 تومان
+اسید و باز210,000 تومان
+الکتروشیمی150,000 تومان
+استوکیومتری90,000 تومان
+شیمی آلی120,000 تومان
+محلول‌ها120,000 تومان
+ترمودینامیک و سنتیک150,000 تومان
+تعادل شیمیایی60,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید