500000 تومان

ویژگی های کلاس:

  1. پشتیبانی درسی و ارائه برنامه مطالعاتی تا کنکور سراسری
  2. رفع اشکال درسی به صورت روزانه از طریق اکانت اختصاصی و گروه های 20 نفر درسی
  3. برگزاری 10 مرحله آزمون جامع در ابتدای هر جلسه
  4. بیان تمامی نکات مهم کتاب درسی همراه با جمع بندی تموم کتاب های زیست شناسی هر سه پایه
  5. جزوه فوق تخصصی جمع بندی موضوعی زیست
  6. تست های جمع بندی به صورت تکلیف طبق برنامه مطالعاتی زیست دانش آموزان