500000 تومان

ویژگی های کلاس:

  1. بیان تمامی نکات مربوط به مبحث آرایه های ادبی در قالب نکته و تست
  2. بیان تمامی نکات مربوط به مبحث دستور زبان در قالب نکته و تست
  3. بیان تمامی نکات مربوط به مبحث دستور زبان در قالب نکته و تست
  4. جزوه تخصصی و ویژه جمع بندی پوشش دهنده تمام اطلاعات لازم برای کنکور سراسری
  5. آزمون های جامع و شبیه سازکنکور