699000 تومان

ویژگی های کلاس:

  1. تدریس کامل زیست شناسی پایه یازدهم ، بررسی خط به خط کتاب یازدهم
  2. تدریس کامل مفاهیم پایه همراه با بیان تمامی نکات لازم برای درصد 100 در کنکور سراسری
  3. بررسی تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی و تحلیل صدها تست گوناگون
  4. جمع بندی زیست شناسی یازدهم تا نوروز 99