799000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+شیمی دوازدهم فصل 1 مبحث اسید و باز240,000 تومان
+شیمی دوازدهم فصل 2 مبحث الکتروشیمی160,000 تومان
+استوکیومتری120,000 تومان
+شناخت اتم (فصل 1 و 3 دهم + فصل 3 دوازدهم)160,000 تومان
+ شناخت ترکیبات (فصل 1 و 2 و 3 شیمی دهم ) + فصل 3 دوازدهم160,000 تومان
+شیمی یازدهم فصل 2 ترمودینامیک120,000 تومان
+شیمی یازدهم فصل 2 سنتیک120,000 تومان
+شیمی دهم فصل 3 محلول ها200,000 تومان
+شیمی دوازدهم فصل 480,000 تومان
+ترکیبات آلی1,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید

ویژگی های کلاس:

  1. تدریس و بررسی تمامی مفاهیم کتاب های دهم ، یازدهم و دوازدهم
  2. تدریس کامل تمامی مباحث پایه و دوازدهم ، همراه با آموزش کامل تکنیک های حل مسائل
  3. بررسی تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی و تحلیل صدها تست گوناگون
  4. جمع بندی تمام شیمی کنکور تا اردیبهشت 99