799000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+استوکیومتری و انحلال پذیری240,000 تومان
+ اسید و باز و الکتروشیمی - فصل 1 و 2 دوازدهم280,000 تومان
+جدول تناوبی و کوانتوم - فصل 1 دهم و یازدهم200,000 تومان
+ساختار لوییس - فصل 3 دوازدهم200,000 تومان
+سنتیک و تعادل - فصل 2 یازدهم و فصل 4 دوازدهم240,000 تومان
+ترکیبات آلی ، ترموشیمی و پلیمر ها240,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید

ویژگی های کلاس:

  1. تدریس و بررسی تمامی مفاهیم کتاب های دهم ، یازدهم و دوازدهم
  2. تدریس کامل تمامی مباحث پایه و دوازدهم ، همراه با آموزش کامل تکنیک های حل مسائل
  3. بررسی تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی و تحلیل صدها تست گوناگون
  4. جمع بندی تمام شیمی کنکور تا نوروز 99