799000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+تابع ، معادله و نامعادله و درجه 2280,000 تومان
+مثلثات200,000 تومان
+حد و پیوستگی160,000 تومان
+مشتق و کاربرد مشتق240,000 تومان
+هندسه200,000 تومان
+احتمال - لگاریتم - دنباله ها - عبارت های جبری280,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید

ویژگی های کلاس:

  1. تدریس و بررسی تمامی مفاهیم کتاب های دهم ، یازدهم و دوازدهم
  2. تدریس کامل تمامی مباحث پایه و دوازدهم ، همراه با آموزش کامل تکنیک های حل مسائل
  3. بررسی تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی و تحلیل صدها تست گوناگون
  4. جمع بندی تمام ریاضی کنکور تا نوروز 99