999000 تومان

خرید مبحثی:

قبل از خرید مبحثی طرح درس را مطالعه بفرمایید.
+زیست دوازدهم فصل 1 و 2200,000 تومان
+زیست دوازدهم فصل 3 و 4240,000 تومان
+زیست یازدهم فصل 1 تا 5250,000 تومان
+زیست دهم فصل 2 و 3 و 4150,000 تومان
+زیست دوازدهم فصل 5 و 6160,000 تومان
+زیست یازدهم فصل 6 و 7100,000 تومان
+زیست یازدهم فصل 8 و 9100,000 تومان
+زیست دهم فصل 6 و 780,000 تومان
+زیست دوازدهم فصل 7 و 8100,000 تومان
جمع کل : 0 تومان
افزودن به سبد خرید

ویژگی های کلاس:

  1. تدریس کامل زیست شناسی کنکور ، بررسی خط به خط کتاب های دهم ، یازدهم و دوازدهم
  2. تدریس کامل مفاهیم پایه و دوازدهم ، همراه با بیان تمامی نکات لازم برای درصد 100 در کنکور سراسری
  3. بررسی تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی و تحلیل صدها تست گوناگون
  4. جمع بندی تمام زیست شناسی کنکور تا نوروز 99