999000 تومان

ویژگی های کلاس:

  1. تدریس کامل زیست شناسی کنکور ، بررسی خط به خط کتاب های دهم ، یازدهم و دوازدهم
  2. تدریس کامل مفاهیم پایه و دوازدهم ، همراه با بیان تمامی نکات لازم برای درصد 100 در کنکور سراسری
  3. بررسی تست های کنکور سراسری و آزمون های آزمایشی و تحلیل صدها تست گوناگون
  4. جمع بندی تمام زیست شناسی کنکور تا نوروز 99